Αιμοπετάλια στο ΓΝΑ για τον Βενετσανόπουλο Αντώνιο

Ο κ Βενετσανόπουλος Αντώνιος, στρατιωτικός, νοσηλεύεται με λευχαιμία στο 656 δωμάτιο του ΓΝΑ. Μέχρι στιγμής του έχουν χορηγηθεί 15 φιάλες αίμα. Λόγω της σοβαρότητας του αιματολογικού περιστατικού, οι ανάγκες για αίμα και αιμοπετάλια για την ώρα, είναι καθημερινές. Αύριο στο Γενικό Κρατικό θα του χορηγηθούν αιμοπετάλια από έναν εθελοντή. Η ομάδα αίματος του ιδίου ειναι 0+. Μπορούμε λοιπόν να προωθήσουμε την έκκληση για αίμα όσο μπορούμε, στο προφίλ μας, σε ομάδες αιμοδοσίας, αν είμαστε μέλη και όπου κρίνουμε ότι θα βοηθηθεί ο συνάνθρωπός μας.

Be the first to post a comment.

Add a comment