Χρειάζεται αίμα στην εντατική ο Χρήστος από Θεσσαλονίκη

Ο Χρήστος στην εντατική της Κλινικής Σαραφιανού στην χρειάζεται αίμα

Ο Χρήστος στην εντατική της Κλινικής Σαραφιανού στην χρειάζεται αίμα

Θερμή παράκληση ο πατέρας μου Νάκος Χρήστος του Γρηγορίου βρίσκεται στην εντατική της Κλινικής Σαραφιανού Ιουστινιανού 28-30 Θεσσαλονίκης και χρειάζεται αίμα. Αν υπάρχουν κάποιοι εθελοντές παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα αιμοδοσίας 2310 267021 Σας Ευχαριστώ!

Be the first to post a comment.

Add a comment