Ο Σαράντος Ρεντούλης χρειάζεται επειγόντως αίμα

Ο Σαράντος Ρεντούλης χρειάζεται επειγόντως αίμα για χειρουργική επέμβαση στην χολή. Οποιοσδήποτε μπορέσει και δώσει, να αναφέρει ότι είναι για τον ΣΑΡΑΝΤΟ ΡΕΝΤΟΥΛΗ στο 251 ΓΝΑ. Δεν χρειάζεται συγκεκριμένη ομάδα αίματος. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τους συγγενείς: 6957583716 Γιάννης Παπασαράντος

Σε ευχαριστούμε Vasilis My-RadioshowGr Threpsiadis και Eleni Tsogkali-Gymn για την γνωστοποίηση.

sarantos-rentoulis-gna

sarantos-rentoulis-gna

 

Be the first to post a comment.

Add a comment