«Στηθάγχη»

«Η στηθάγχη είναι> πόνος στο στήθος ή δυσφορία που παίρνετε όταν μυοκαρδίου σας δεν λαμβάνει αρκετή ποσότητα αίματος. Μπορεί να αισθάνονται σαν πίεση ή συμπίεση πόνο στο στήθος σας. Μπορεί να αισθάνονται σαν δυσπεψία. Μπορεί να αισθανθείτε επίσης πόνο σας ώμους

Be the first to post a comment.

Add a comment