«Ανευρύσματα»

Ένα ανεύρυσμα είναι μια διόγκωση ή ballooning »στο τοίχωμα μίας αρτηρίας. Αρτηρίες είναι τα αιμοφόρα αγγεία που μεταφέρουν πλούσιο σε οξυγόνο αίμα από την καρδιά σε άλλα μέρη του σώματος. Εάν ένα ανεύρυσμα μεγαλώνει μεγάλη

Be the first to post a comment.

Add a comment