Ανεύρυσμα αορτής

Most> ανευρύσματα – ανώμαλα εξογκώματα ή ballooning «στο τοίχωμα μίας αρτηρίας – συμβαίνουν στην αορτή Η αορτή είναι η κύρια αρτηρία που μεταφέρει το αίμα από την καρδιά στο υπόλοιπο σώμα Εκεί.. είναι δύο τύποι αορτικού ανευρύσματος:

  • θωρακικές αορτικά ανευρύσματα συμβαίνουν στο τμήμα της αορτής που διατρέχει το στήθος
  • ανευρύσματα της κοιλιακής αορτής συμβαίνουν στο τμήμα της αορτής που τρέχει μέσω της κοιλιάς.. Επειδή ανευρύσματα μπορούν να αναπτυχθούν και να γίνουν μεγάλα πριν να προκαλεί συμπτώματα

Be the first to post a comment.

Add a comment